Stijene

Novosti vezane uz program Stijene - nove mogućnosti i funkcionalnosti programa, 
ispravak bugova i tome slično.