Dostupna je nova funkcionalnost u konstrukciji programa Stijene - prikaz informacija o konstruktivnim elementima.

Klikom na gumb   Gumb   u konstrukciji, prikazuju se informacije o elementima koji čine konstruiranu poziciju.

Prikazuju se nazivi materijala koji su u unosu materijala upisani uz osnovnu šifru materijala (šifra bez sufiksa boje). 

 

  • 1