U programu Stijene dostupna je mogućnost kreiranja više instanci (slijedova) računa.

 

Novu instancu računa moguće je dodati klikom na stavku 'Račun' u postavkama pod sekcijom 'Ispis dokumenata'. Potrebno je definirati željeni naziv računa, označiti status 'Aktivan' i opcionalno upisati željenu napomenu (slika 1).

Nakon kreiranja nove instance računa, potrebno je ponovno pokrenuti program. Kao što je vidljivo na slici 2, iz radnog naloga je potom moguće kreirati željenu vrstu računa, a također su dostupne i odvojene evidencije plaćanja za nove instance računa. 

 

  • 1
  • 2