Kako bi program mogao točno izračunati Uw faktor za pojedinu poziciju, potrebno je unijeti nekoliko parametara.

 

U modulu 'Tehnika' -> 'Postavke serija' -> 'Serije' za željenu seriju potrebno je upisati vrijednost parametra 'Koef. U[f] - profil' - toplinska provodljivost okvira (slika 1). 

Ukoliko parametar nije jednak za sve profile unutar serije, moguće je definirati iznimke za pojedine profile klikom na strelicu desno od polja za upis vrijednosti parametra, čime se otvara prozor za unos parova: šifra profila + pripadna vrijednost parametra (slika 2).

Uz navedeno, potrebno je unijeti i parametre za ispunu. U 'Unosu materijala' za željeno staklo potrebno je unijeti parametre: 'Topl. koef. U[g]' - toplinska provodljivost stakla, i 'Topl. koef. Y[g]' - parametar distancera stakla (slika 3).

Kako bi i na ponudi bila vidljiva informacija o Uw koeficijentu (slika 4), potrebno je u postavkama ispisa ponude uključiti opciju 'Ispis Uw faktora' (slika 5).

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5