Prethodne verzije


Stijene 7.5.x

Preuzmite 'Stijene7' sistemsku datoteku sistemska datoteka
Preuzmite 'Stijene' nadogradnju 7.5.2 nadogradnja


Stijene 6.2.0

Preuzmite 'Stijene6' sistemsku datoteku sistemska datoteka
Preuzmite 'Stijene' nadogradnju 6.2.0 nadogradnja


Stijene 5.3.0

Preuzmite 'Stijene5' sistemsku datoteku sistemska datoteka
Preuzmite 'Stijene' nadogradnju 5.3.0 nadogradnja

 

 

Preuzmite 'Stijene' nadogradnju 7.5.2UpdTracker

Windows ažuriranja


Win XP - ažuriranje za izvješća

Preuzmite ažuriranje KB951978 KB951978-x86.exe


Win XP - ažuriranje za BiH

Preuzmite ažuriranje KB913296 KB913296-x86.exe


Win XP - ažuriranje za framework

Preuzmite ažuriranje .NET-fix .NET-fix.exe


Win Vista - ažuriranje za izvješća

Preuzmite ažuriranje KB951978 KB951978-x86.msu