U konstrukciji je dostupna nova opcija - na desni klik miša pojavljuje se izbornik naredbi koji omogućava još bržu i jednostavniju konstrukciju pozicija.

 

Opciju je moguće uključiti u postavkama konstrukcije pod nazivom 'Izbornik naredbi' (slika 1). Na taj način uključuje se preddefinirani izbornik.

Izbornik je moguće dodatno prilagoditi klikom na padajući izbornik opcije 'Izbornik naredbi' (slika 1) čime se otvara prozor za uređivanje izbornika (slika 2).

Moguće je dodavanje naredbi kao stavaka izbornika, separatora koji odjeljuju povezane naredbe te grupa koje omogućavaju kreiranje druge razine izbornika, grupirajući naredbe koje su joj pridružene. 

Finalni izgled izbornika vidljiv je na slici 3.

 

  • 1
  • 2
  • 3