Poštovani partneri,

ovim putem Vas obavještavamo o odluci uvođenju eura kao službene valute u RH, kojom je definiran i konačni tečaj za konverziju kuna u eure (1 EUR = 7,53450 KN).

Zakonska obaveza iskazivanja iznosa u kunama i eurima počinje 5. rujna 2022 godine.

Obveza dvojnog iskazivanja za poslovne subjekte traje do 31. prosinca 2023 godine.

Potrebno je iskazati i fiksni tečaj konverzije.


U programu STIJENE moguće je uključiti opciju dvojnog iskazivanja od verzije programa v9.1.159.

Važno je napomenuti da će dvojno iskazivanje cijena vrijediti samo za nove ponude (od trenutka uključenja opcije).

U nastavku se nalaze kratke upute kako izvršiti nadogradnju, te kako uključiti opciju dvojnog iskazivanja.

Postupak nadogradnje:

Ukoliko imate stariju verziju, noviju možete preuzeti tako što pokrenete nadogradnju programa iz padajućeg izbornika Pomoć.

***
Ako ste trenutno na verziji programa v8 , tada je potrebno postupak nadogradnje pokrenuti dva puta, tj. prva nadogradnja tada ažurira program na zadnju verziju v8, a drugo pokretanje nadogradnje preuzima najnoviju verziju v9.

! ažuriranje programa sa verzije programa v8, na verziju programa v9 je moguće isključivo ukoliko je program u sustavu održavanja !

***

1 - označite cjelinu Osnovni podaci
2 - otvorite padajući izbornik Pomoć
3 - odaberite opciju Nadogradnja te potvrdite preuzimanje novije verzije

 

Nadogradnja

 

Postupak uključivanje opcije dvojnog iskazivanja cijena:

1 - unutar stabla Osnovni podaci => Postavke => Parametri rada
2 - uključite opciju HR-dvojno iskazivanje cijena

Nakon toga zatvorite prozor odabirom gumba Prihvati, te ponovno pokrenite program da bi se podaci učitali.

 

Opcija

 

---

Ukoliko koristite program Stijene sa modulom Zastupnik, nadogradnju i uključivanje opcije je potrebno napraviti u matičnoj bazi / matičnom poduzeću.

---

U slučaju bilo kakvih problema, slobodno nas kontaktirate.