U verziji 8 programa Stijene dostupni su novi izvještaji za Uw.

 

Na pregledu ponude u izborniku 'Obrada' dostupna je grupa 'Uw - toplinska provodljivost' sa opcijama 'Po pozicijama' i 'Rekapitulacija' (slika 1).

Prva od navedenih opcija za svaku poziciju generira izvještaj sa detaljnim opisom Uw izračuna (slika 2), dok opcija 'Rekapitulacija' generira sumarni izvještaj Uw parametara za sve pozicije ponude (slika 3).

 

  • 1
  • 2
  • 3