Dostupna je nova funkcionalnost u programu Stijene 8: Generiranje naziva pozicije

Uključivanjem ove opcije (slika 1) prilikom spremanja pozicije se automatski generira i naziv pozicije (slika 2). Dovoljno je uključivanje samo prve opcije iz slike 1., no ako je uključena i druga opcija i naziv ste ručno promijenili, prilikom ponovnog spremanja pozicije program Vas upozorava na ponovno generiranje naziva (slika 3). U suprotnom, ručno promijenjeni naziv se mijenja sa novo generiranim.

 

  • 1
  • 2
  • 3