Dostupna je nova funkcionalnost u konstrukciji programa Stijene - prikaz liste materijala.

Klikom na gumb   Gumb    prikazuje se popis materijala za konstruiranu poziciju.

 

  • 1