Saznajte kako i što radi WebCE tražilica - online aplikacija za prikaz podataka o gotovim proizvodima.

Za početak kliknite na ovaj LINK da biste otvorili WebCE tražilicu.

Zatim u polje 'Jedinstveni broj proizvoda' (slika 1) kopirajte sljedeći broj: 100000160000100100101

Kliknite na reCAPTCHA polje 'Nisam robot' te nakon ispunjavanja kliknite na gumb 'Pretraži' (slika 1).

Otvara se prozor sa informacijama o proizvodu s karticama 'Opći podaci', 'CE etiketa' i 'Izjava o svojstvima' (slika 2).

Klikom na pojedinu karticu prikazuju se odgovarajuće informacije o proizvodu.

 

  • 1
  • 2