U slučaju da Vam računalo zahvati virus, pokvari se disk ili ga zahvati neka treća nedaća, vrlo je važno čuvati backup (sigurnosnu kopiju) baze podataka programa Stijene. U članku Backup baze bilo je opisano kako možete doći do baze i sami napraviti backup (.zip) baze, no postoji i mogućnost da program Stijene sam kreira backup na proizvoljni direktorij na Vašem računalu.

 

Automatski backup pokreće se kod prvog pokretanja programa u danu. Za postavljanje automatskog backup-a iz programa Stijene potrebno je postaviti dvije postavke:

1. Postavke - STIJENE - Backup direktorij

Backup direktorij

Ovdje odabirete proizvoljni direktorij na Vašem računalu na koji će se spremati backup. U slučaju da odaberete vanjski disk, taj disk imajte uključen kada će se backup izvršavati (kod prvog pokretanja Stijena u danu) jer u suprotnom će Vam se javiti greška.

2. Postavke - Parametri rada - Backup kod pokretanja

Backup kod pokretanja

Kada je ova postavka postavljena na 0 (nula), backup se ne izvršava. Kada se postavi na 1, backup se izvršava svaki dan prilikom prvog pokretanja Stijena u danu, 2 - svaki drugi dan, 3 - svaki treći dan, itd.

 

Ako ste sve dobro postavili, prilikom pokretanja programa vidjet ćete ovakav prizor:

Zaštita podataka

 

Važna napomena! Kreirani backup kopirajte na vanjski disk!

 

 

Kreiranje backup-a iz programa Stijene osim automatski kod prvog pokretanja programa u danu moguće je raditi i ručno prema slikama ispod:

Arhiviranje podataka

Arhiviraj