Stijene 7
novosti, poboljšanja,..
     
Softver
novosti koje su vezane na poboljšanja ili nove opciju u programu
 

Konstrukcija
novosti koje su vezane na poboljšanja ili nove opciju u konstrukcijskom prozoru
 
Reporti
novosti koje su vezane na poboljšanja ili nove opciju u dokumentima ispisa
 
Sustavi profila i okova
novosti koje su vezane na nove ili dopune starih sustava/ serija profila/okova
 • ...
 
CAD modul

Generiranje presjeka i prebacivanje crteža u DWG format (samo za neke serije, podržane serije možete vidjeti ovdje). Naknadna dorada crteža vrši se u AutoCAD-u ili VeCAD programu koji dolazi uz program STIJENE.
1. odabir pozicije presjeka
2. prikaz odabranog presjeka
CAD modul [prikaz profila]

Prikaz presjeka korištenog profila unutar konstrukcije. Trenutno je dostupno samo za pravilne stijene, prozore, vrata te harmo i klizne stijene. Fasade nisu podržane. Podržane serije možete vidjeti ovdje.
1. prikaz profila prozora
2. prikaz profila iz svojstva elementa
VeCAD aplikacija

VeCAD program je Cad alat kojim se može vršiti dorada crteža generiranih pomoću CAD modula.
VeCAD je potpuno kompatibilan sa AutoCad te InteliCad alatima.

VeCad je aplikacija Kolbasoft-a
>Powerful software for CAD/GIS developers
 
1. prikaz "Model" prozora VeCAD-a
Pozicioniranje prečke

Odabir bazne točke kod pozicioniranja kosih prečki.
1. ikona pozicioniranja prečke
2. prozor opcija kod pozicioniranja
Nepravilni i tipski oblici

Tipski kružni, kružni s prečkom i polukružni prozori (horizontalni i vertikalni).
 
1. ikona nepravilnih oblika
Klizne stijene

Klizne stijene više nisu samo tipizirane već se konstruiraju.
 
1. prozor opcija kliznih stijena
Harmo stijene

Poboljšana konstrukcija harmo stijena tako da se mogu konstruirati asimetrične sheme.
 
1. prozor opcija harmo stijena
Visina poluoliva / kvaka

Mogućnost određivanja visine poluolive ili kvake u krilu.
 
1. prozor opcija
Samostalne rolete

Mogućnost izrade samostalnih roleta bez potrebe okvira iz serija profila
.
 
1. konstrukcijski prikaz
Kotiranje prečki

Prilikom umetanja prečki ili rastera prečki vrši se automatsko kotiranje. Nastale kote mogu se uređivati ili obrisati.
 
1. konstrukcijski prikaz
Nadogradnja programa

Od verzije 5.1.50 nadogradnja se vrši pomoću "update" opcije unutar Pomoć izbornika. Prilikom nadogradnje vrši se ažuriranje programa (software-a) te ažuriranje baze profila. Obavijesti o novim profilima unutar serija ili o novim verzijama programa možete pronaći ovdje.
 
1. konstrukcijski prikaz
Grilja u luku

Mogućnost izrade jednokrilne ili dvokrilne grilje u luku.
 
1. konstrukcijski prikaz
Izračun Uw vrijednosti

Mogućnost izračuna Uw vrijednosti prem konstruiranoj stijeni.

Više informacija o izračunu Uw vrijednosti unutar programa STIJENE možete pronaći ovdje.
1. konstrukcijski prikaz
2. Prikaz na ponudi
Dodatni rabati

Mogućnost dodavanja dodatnih rabata na nivou ponuda
više informacija o dodatnim rabatima unutar programa STIJENE možete pronaći ovdje:
Dodatni rabati

 
1. konstrukcijski prikaz
2. Prikaz na ponudi
Ostalo

- Mimokretna vrata kod aluminija
- Kotiranje i razmještaj letvica u staklu i za nepravilne oblike
- Narudžba stakla sa kotiranim letvicama
- Izrada sobnih vratiju kod drvene stolarije
- Rezervacije materijala kod skladišnog poslovanja
   
 
VERZIJE
 
V7 [B]
Stijene v7 Basic
- osnovna verzija
 • konstrukcija
 • CAD
 • kosine
 • proizvodnja
 
V7 [F]
Stijene v7 Full
- puna verzija
 • konstrukcija
 • CAD
 • kosine
 • proizvodnja
 • skladište
 • eksporti
 
V7 [C]
Stijene v7 Commercial
- verzija namjenjena isključivo za prodaju
 • konstrukcija
 • CAD
 • kosine
 • prodaja
 
V7 [E]
Stijene v7 Export
- osnovna verzija sa dodatkom izova podataka u druge aplikacije
 • konstrukcija
 • CAD
 • kosine
 • proizvodnja
 • eksporti
 
V7 [N]
Stijene v7 N
- puna verzija sa podrškom za CNC strojeve
 • konstrukcija
 • CAD
 • kosine
 • proizvodnja
 • eksporti
 • CNC modul
 
 
 
 
 
naslovna
o programu
serije
slike
video
o nama
preuzimanja
podrška
info o stranici
o programu
stijene v7
 
serije
profili
rolete
 
slike
 
 
 
video
 
 
 
poduzeće
ekipa
reference
 
stijene
admin. ap.
win. upd.
ms sql
dokumentacija
ostalo
help desk
kontakt
 
ažurirana 15.07.13
15:45
stranica je optimirana za rezoluciju 1024x768 pi.
Internet Explorer 7.0 > Mozilla Firefox
3.0 >
Google Chrome
 
© 2013 RB Tehnika d.o.o.
Sva prava pridržana.
RB Tehnika d.o.o
Franje Punčeca 8/PP3 , Čakovec
tel.. 00385(0)40 391 444